Soru;

%100 yabancı sermayeli şirketler de teşvik ve destek kapsamından faydalanabiliyor mu?

Cevap;

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Yönetmeliği’nin 4.maddesi (b) ve (ö). fıkralarına göre; Ar‐Ge Merkezi/ Tasarım Merkezi:”Ar‐Ge, yenilik ve tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar‐Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketleri..” olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Ar-Ge veya tasarım merkezi olmak için şirketin sermaye yapısı konusunda bir sınırlama getirilmemiştir.

Tags: Destek
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?