Soru;

1. Şirketin OSB de bir üretim işletmesi, Teknokentte bir ofisi ile OSBbe teknokent dışında da bir atölyesi vardır.(Her üçü de aynı şirketin işyerleri olarak faaliyet göstermektedir. Her üç tarafta da arge personeli çalışmaktadır ve bu personelin tamamı şirketin Arge müdürüne bağlıdır.Durum şirketin organizasyon şemasında da görülmektedir. Yine her üç tarafta da giriş-çıkışı kontrol edecek kamera, yüz okuma vb. cihazları var. Bu durumda OSB de çalışan 11 Arge personel, teknokentte çalışan 3 mühendis ile Atölyede çalışan 2 arge personeli toplamda Arge merkezi için istenen personel şartını sağlamaktadır.Bu personelin tamamının ayrı ayrı yer ve mekanlarda bulunması bir sorun teşkil eder mi? Hepsini tek bir yer ve mekana mı toplamak zorundayız? 2. 15 personel şartının başvuru süreci öncesinde (örneğin 6 ay önce) de olması zorunlu mu? Yani başvuru tarihi öncesi başlanılan biten veya devam eden şirketin özfinansmanı ile gerçekleştirilen projelerde tam zamanlı olarak en fazla 12 arge personelinin görev almış olması yeterli olur mu? 3. Şirket başvuru öncesinde de mevcut Arge personelinin tamamını tam zamanlı olarak projelerde olduğunu ispatlamak zorunda mıdır?

Cevap;

1.  Tek fabrika yada yerleşke içinde birden fazla ve farklı lokasyonlarda, katlarda TEK MERKEZ başvuruları kabul edilmektedir. Yani Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması gerekmektedir. Bu nedenle OSB, Teknopark ve Atölye gibi farklı lokasyonların aynı yerleşke içinde olmaması durumunda başvurunun gerektirdiği fiziki şartları sağlamamış olursunuz. Başvuru sırasında tüm lokasyondaki Ar-Ge çalışanlarını tek bir yerleşkede konumlandırmalısınız.

2-3. Başvuru aşamasında Ar-Ge merkezlerinde en az on beş, Tasarım merkezlerinde ise en az on tam zaman eşdeğer ar-ge/tasarım merkezi personeli olmalıdır. Başvuru öncesinde yürütülen projelerdeki eforlar bir engel oluşturmayacaktır.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?