Soru;

20 kişilik nitelikli Ar-Ge tasarım personelleri ile kurulmuş bir işletme, sadece işletme ortakları tarafından çalışmaların yapılması suretiyle Ar-Ge merkezi olabilir mi?

Cevap;

Şirket ortaklarının zamanının tamamını Ar-Ge veya tasarım projelerine ayırmaları gerçekçi olmamakla birlikte eforlarının bir kısmını bu projelere ayırmaları mümkündür. Şirket ortakları dışında Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi yöneticisi, görev tanımı ve niteliğine göre Ar-Ge personeli, tasarım personeli veya destek personeli olarak dikkate alınabilir.  Ancak Ar-Ge Merkezi için 15 TZE personel yeterliliğini bu şartlar altında bile sadece ortaklarla sağlayabilmek mümkün gözükmemektedir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?