Soru;

Ar-Ge bölümünde çalışan kişi üretimde de çalışabilir mi?

Cevap;

5746 sayılı Kanunun 4 Seri Nolu Tebliğinin 3.Maddesinin 8. bendinde ” Kısmî zamanlı çalışma halinde, personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcaması olarak dikkate alınacak ve gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırılacaktır. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulamasında dikkate alınmayacaktır.” ifadelerine yer verilmiştir. Bu açıklamadan hareketle Ar-Ge Merkezlerinde kısmi zamanlı Ar-Ge personellerinin çalışılabileceği sonucuna ulaşabiliriz.

Tags: Personel
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?