Soru;

Ar-Ge bölümünde yer alan personel projede %70 oranında yer alıyor. Örneğin, bu oranda mı indirimden faydalanıyor?

Cevap;

Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmaktadır. Bu şekli ile değerlendirdiğimizde Ar-Ge ve tasarım merkezinde çalışan personelin projede çalıştıkları süreler nispetinde teşviklerden faydalanması mümkündür.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?