Soru;

Ar-Ge faaliyeti ve harcamalarında 1 yıl sonrasında ciroda, net satışta artış isteniyor mu? Kira gideri sınırı var mı?

Cevap;

Hayır, böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak 5746 sayılı Kanuna ilişkin çıkarılan 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen kriterlerde, göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisi, Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir: Burada belirtilen kirterlerden bir tanesi de Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payının artırılmasıdır.Kriterlerden bir tanesini bile sağlayan Ar-Ge ve tasarım merkezleri, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisini ilave olarak Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edebileceklerdir.

Tebliğin belirttiği şekli ile bu kriterlerin yakalanması bir zorunluluk değildir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Kira gideri ile  ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderler Ar-Ge/ tasarım indirimine konu edilebilir.

Ar-Ge ve tasarım merkezinin, mükellefin başkaca faaliyetlerinin yürütülmesinde de kullanılan taşınmazların bir bölümünde yer alması halinde Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilecek kira veya amortismanların, Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan alanın yüzölçümünün (metrekare cinsinden), bu merkezlerin bulunduğu binanın toplam yüzölçümüne (metrekare cinsinden) oranına göre belirlenmesi gerekmektedir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?