Soru;

Ar-Ge Merkezi başvurusu esnasında TÜBİTAK-TEYDEB, H2020 gibi kamu Ar-Ge destek programlarına proje başvurusunda bulunmuş olma veya destek almış olma zorunluluğu var mıdır?

Cevap;

Mevzuat ve regülasyonlarda bununla ilgili sayısal bir şart bulunmamakla birlikte bu tip başvurulmuş ve/ya onaylanmış projelerin olması firmanın Ar-Ge yetkinlik ve kapasitesinin bulunduğuna yönelik önemli bir indikatördür ve değerlendirme aşamalarına olumlu bir şekilde yansıyacaktır.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?