Soru;

Ar-Ge Merkezi geçerlilik süresi ne zamana kadar devam edecektir?

Cevap;

Ar- Ge ve tasarım merkezleri, 5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 20. maddesinde belirtilen şartları korudukları sürece Ar-Ge ve tasarım merkezi olma niteliklerini korurlar. Ar-Ge ve tasarım merkezi başvurusu sonrasında yapılacak izleme, değerlendirme ve denetimlerde Ar-Ge ve tasarım merkezi olma yeterliliklerinin devam edip etmediği konusunda, Başvuru Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından denetimler gerçekleştirilecektir. Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve ihlallerin ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilebileceği gibi eksikliklerin giderilmesi için üç ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Bu süre içinde işletme, Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden yararlanamaz.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?