Soru;

Ar-Ge merkezi için ayrılmış kontrollü alanda; Ar-Ge personeli olmayan kişilerin çalışmasında, bulunmasında, yerleşik odaların kurulumunda bir kısıtlama var mıdır? Bina içerisinde bu 2 grubu ayrı yerleştirmek gerekmekte midir?

Cevap;

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 20-f maddesine göre; Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, ayrı bir birim olarak örgütlenmiş tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde, Ar-Ge veya tasarım faaliyeti harici çalışma birimlerinin yer almaması ve Ar-Ge ve tasarım faaliyeti dışında çalışan personelin bulunmaması gerekmektedir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?