Soru;

Ar-Ge merkezi olmak varken tasarım merkezini neden tercih edelim? Tasarım merkezinin de kanuna eklenmesinin amacını net anlayamadım?

Cevap;

Katma değerin sadece sanayi ya da bilişimde değil, tasarım faaliyetlerinde de yaratılabildiği gerçeğine dayanarak tasarım faaliyetleri 5746 sayılı Kanun kapsamında devletin teşviklerine dahil edilmiştir. Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri destek kapsamına alınırken tasarım merkezlerinde sadece tasarım faaliyeteleri destek ve teşviklerden faydalandırılacaktır.

Tags: Destek
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?