Soru;

Ar-Ge merkezi olması dolayısıyla devlet teşvikinden faydalanan şirketler diğer devlet teşviklerinden faydalanmaya devam edebiliyor mu?

Cevap;

Ar-Ge ve tasarım indirimi uygulama esaslarına göre 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 9 (Ar-Ge indirimi) ve 13 (Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’sinin indirimi) numaralı bentleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının a (Ar-Ge indirimi) ve ğ (Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’sinin indirimi) bentleri hükümleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi (Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.) hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar.

Tags: Destek
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?