Soru;

Ar-Ge merkezi onaylandıktan sonra işe alınan veya diğer bölümlerden Ar-Ge bölümlerine geçen personelle ilgili herhangi bir bildirim yapılacak mı?

Cevap;

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 23.maddesinin 3.fıkrasında Ar-Ge merkezi bulunan işletmeler, bu merkezlerde çalışan personel listesini her bir ay bazında ayrı ayrı olmak üzere, geçici vergilendirme dönemlerini izleyen ayın sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine ve ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine verilmelidirler. Ayrıca yine 5746 sayılı Kanunun 4 No’lu tebliğinde belirtildiği şekli ile personellerin gelir vergisi terkin tutarına ilişkin hesaplamalar, Ar-Ge ve tasarım kapsamında çalışan personelin her biri için ayrı ayrı yapılarak Ek:1 “Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” tablosunda gösterilecek ve bu bildirim muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilecektir.

Tags: Personel
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?