Soru;

Ar-Ge merkezi Serbest Bölge’de kurulabilir mi?

Cevap;

Ar-Ge merkezi Serbest Bölge’de de kurulabilir. Ar-Ge merkezi vasfını kazanmış birimin nerede olduğunun önemi yoktur. Firmanın gerek merkezinin bulunduğu yerde veya ayrı bir yerde, gerekse Serbest Bölge’de kurulan Ar-Ge birimleri 5746 sayılı Kanuna tabidir. Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesinde ya da 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar 5746 sayılı Kanunun teşviklerinden biri olan Ar-Ge indirimi müessesinden yararlandırılamayacaktır.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?