Soru;

Ar-Ge merkezimizde gerçekleştirilecek projelerin destek kapsamına girmesi için bu projelere TÜBİTAK veya KOSGEB’ten destek almak zorunda mıyız?

Cevap;

Hayır, Ar-Ge merkezindeki projeler için söz konusu kamu kurumlarından destek alınması şart değildir. Ancak Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilebilecek projelerin de amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmeli ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projeler olmalıdır.

Tags: TÜBİTAK
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?