Soru;

Ar-Ge merkezinde ilk yıl 1 patent, ikinci yıl da 1 patent alsak Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarını indirim konusu yapabilmemiz için gerekli kriteri sağlamış olur muyuz?

Cevap;

Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’sinin indirime konu edilmesi için gerekli kriterlerden biri de tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısının bir önceki yıla göre %20 artış göstermesidir. 1’den 2’ye çıkartılan patent sayısı dolayısıyla bu ek destekten faydalanmaya hak kazanıldığını söyleyebiliriz.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?