Soru;

Ar-Ge Merkezinde istihdam edilen temel bilimler mezununun yeni istihdam olması şart mı? Zaten merkezde çalışan personel bu destekten faydalanabiliyor mu? Başvuru yapılırken çalışan olabilir mi?

Cevap;

Temel bilimler desteğinden işletmenin Ar-Ge Merkezi olduktan sonra istihdam ettiği personel için ve bu personelin ilk kez istihdam edilmesi şartıyla faydalanılabilmektedir. 01.03.2016 tarihinden önce Ar-Ge merkezi olan işletmeler ise 01.03.2016’dan sonra istihdam ettikleri personeller için bu desteği kullanabilirler. Bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezinin destekten yararlanacağı personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde sayı tama iblağ edilir. 

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?