Soru;

Ar-Ge personel sayısı 30′ dan 15′ e indirilmişti. Kısa veya uzun vadede sayı değişikliği ön görülüyor mudur? Ar-Ge personel sayısı fazla olana ek destek olacak mıdır?

Cevap;

Ar-Ge veya tasarım merkezleri için başvuru kriterlerinde yakın zamanda bir değişiklik öngörülmemektedir. Ancak Ar-Ge merkezinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranının ya da toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranının bir önceki yıla göre %20 artış göstermesi durumunda o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının %50’sine kadarı Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız. 

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?