Soru;

Ar-Ge Projeleri faaliyetlerinin sonucu olarak geliştirilen ekipman/düzenek vb. proje çıktılarının seri imalat hatlarında kullanılacak olması ar-ge indirimine konu edilmesine engel midir? Örneğin; bir prosesin daha verimli olması adına geliştirilen bir konveyör için tasarım işçiliği, malzeme alımları, belki otomasyon için alınacak hizmet alımı kalemi projede ar-ge gideri olarak dikkate alınıyor. Projenin sonunda başarıyla proje tamamlanınca oluşturulan düzenek seri imalattaki tezgahlardan birinde kullanılıyor. Bu durumda harcamalar ar-ge indirimine konu edilir mi yoksa ar-ge alanının dışında, imalat hattında kullanıldığı için indirime konu etmemek mi gerekir?

Cevap;

Merhaba Esra Hanım,

5746 sayılı Kanunun 3. Maddesinde Ar-Ge ve Tasarım indirimine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemelerde Ar-Ge harcamalarının aktifleştirilmesi ve amortisman yolu ile itfa edilmesi gerekliliği belirtilmiştir.

Aktifleştirilen Ar-Ge Harcamalarının projelerin sonunda gayrimaddi hakka ulaşılması durumunda itfa edilmesi, gayrimaddi hakkın oluşmaması durumunda ise gider yazılması ilgili mevuat kapsamında esastır.

Ar-Ge Faaliyetleri sonunda elde edilen gayrimaddi hakkın kullanım amacına uygun olarak amortisman giderinin değerlendirilmesinin önünde ise bir engel bulunmamaktadır. Buna göre ilgili gayrimaddi hakkın üretim safhasında yarattığı fayda üzerinden amortisman giderlerinin üretim maliyetleri içerisinde değerlendirilmesi mümkündür.

Bununla birlikte ilgili proje harcamalarının Ar-Ge indirimine konu edilmesinde de bir sıkıntı bulunmamaktadır.

Tags: Proje
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?