Soru;

Ar-Ge/tasarım merkezi için alınan makineler sadece bu amaçla mı kullanılmalı?

Cevap;

5746 sayılı Kanunun 6 seri nolu tebliğinin 4.maddesinin b bendinde ” Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.” ifadelerine yer verilmiştir. Bu kapsamda , Ar-Ge / Tasarım Merkezi için alınan demirbaş, makine ve teçhizat aynı zamanda firmanın diğer faaliyetleri için de kullanılabilir. (Örneğin; üretim, kalite kontrol, bakım onarım vs. faaliyetleri gibi. Böyle bir durumda ise amortisman hesabının ise tebliğde belirtildiği üzere gün esasına göre hesaplanması gerekmektedir.)

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?