Soru;

Ar-Ge veya tasarım merkezi belgemi aldıktan sonra yeni bir adrese veya fiziki alana taşındığımda yapmam gereken ek bir çalışma var mı?

Cevap;

Adres değişikliği yapılmadan önce veya ek fiziki alan talebi olması durumunda bu değişikliklere ilişkin bilgiler, işletme tarafından Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, yapılacak değişikliklerle ilgili olarak yerinde inceleme yapmak üzere en az bir izleyici görevlendirilebilir. Değişikliklere ilişkin bildirimde bulunan işletme, organizasyon yapısı içinde Ar-Ge veya tasarım merkezi için gerekli asgari şartları sağlamaya devam etmesi ve bu şartları devam ettirmesi koşuluyla Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi için yeniden başvuru yapmaksızın Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu onayı esas alınarak yararlanmaya devam eder. Tür veya unvan değişikliklerinde karar Bakanlıkça verilir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?