Soru;

Ar-Ge veya tasarım merkezi olunduktan sonra yıllık raporlama ve denetleme takvimi ve süreci ne şekilde olacak?

Cevap;

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 21.Maddesinde denetleme ve izleme faaliyetlerine açıklama getirilmiştir. Buna göre; Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç mayıs ayı içinde Bakanlığa elektronik ortamda sunulur. Bakanlık, faaliyet raporunun şekil ve içeriği açısından ön incelemesini yapar, eksik bilgi bulunması hâlinde, tespit edilen eksiklikler işletme tarafından tamamlanarak en geç on iş günü içinde Bakanlığa elektronik ortamda sunulur. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin izleme faaliyetine ilişkin işlemler her yıl için takip eden yılın haziran ayından takvim yılı sonuna kadarki süre içerisinde tamamlanır. Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç iki yılda bir denetlenir.

Tags: Denetim
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?