Soru;

Ar-Ge veya tasarım merkezleri için belirlenen TZE personel sayıları neye göre belirlendi? Bu sayılarla KOBİ’ler merkez açabilir mi?

Cevap;

Ar-Ge merkezleri için Kanun’da belirtilen tam zaman eşdeğer personel sayıları Kanun ilk çıktığında 50 olarak belirlenmişti. Daha sonra bu sayı 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli ve nihayetinde belirli bazı NACE kodlarında faaliyet gösteren firmalar hariç olmak üzere 15 tam zaman eşdeğer olarak revize edilmiştir. Bu sayı tasarım merkezleri için de 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli olarak belirlenmiştir. Kanunun ilk çıktığı zamandan günümüze kadar süreç değerlendirildiğinde; teşviklerin tabana yayılmasına gayret edildiği ve kriterlerin yumuşatıldığı görülecektir. Bu kriterleri karşılayamayan ancak Ar-Ge veya tasarım faaliyeti olan firmalar TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarından ya da bu kuruluşların yurt dışındaki muadillerinden projelerini onaylattıkları taktirde 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanabilmektedirler.

Tags: KOBİ
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?