Soru;

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde Ar-Ge projelerinin ticarileşmesi veya proje çıktıları için patent alma zorunluluğu var mı?

Cevap;

Mevzuatta kurumların bu kapsamda yükümlü olduğu sayısal bir alt/üst limit bulunmamaktadır. Bununla birlikte Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması, Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve Ar-Ge’nin ticarileştirilmesi amacıyla bu tip girişimlerde bulunulması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından olumlu karşılanmakta, merkez sertifikasının sürekliliğinin sağlaması için gerekli görülmektedir.

Tags: Proje
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?