Soru;

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi gerektiği düşünüldüğünde, yurt dışından alınan danışmanlık hizmetleri Ar-Ge indirimine konu edilebilir mi?

Cevap;

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler başlığı altında Ar-Ge indirimine konu edilebilecek harcamalar şunlardır: “Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemeler.” Bu kapsamda alıncak danışmanlığın yurt içinden olması gerektiği ile ilgili herhangi bir sınır çizilmemiştir ilgili mevzuatlarda.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?