Soru;

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde projeler için hizmet alınan laboratuvarlardan akreditasyon belgesi istenmesi gerekli midir?

Cevap;

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde hizmet alınan kuruma/ kişiye ilişkin olarak, hizmet sağlayan kişi/kurum adı, T.C. kimlik no/vergi kimlik numarası, alınan hizmetin mahiyeti, fatura tarihi ve numarası, tutarı, stopaj ve KDV tutarına ilişkin listenin hazırlanıp yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mevzuatlara göre herhangi bir akredetisyon talep edilmektedir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?