Soru;

Aynı çatı altında Ar-Ge Merkezi 1,2,3 gibi merkezler kurulabilir mi? Daha önce kurulabildiğini araştırmıştık, yeni mi, yeni kanunla mı değişti?

Cevap;

Aynı çatı altında birden fazla Ar-Ge Merkezi kurabilir veya tek bir kampüs altında bu birimleri tek bir Ar-Ge Merkezi olarak tanımlayabilirsiniz. İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge veya tasarım merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge veya tasarım merkezi için ayrı başvuru yapılır.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?