Soru;

Daha önce Ar-Ge merkezinde 1 yıldan fazla çalışan Ar-Ge mühendisinin başka bir Ar-Ge merkezinde işe başlaması durumunda lisansüstü ve doktora ders süreleri için izlemesi gereken yol nasıl olmalıdır? Yeni şirkette de 1 yılı doldurması gerekli midir?

Cevap;

5746 Uygulama Yönetmeliği’nde “Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. ” denilmektedir. Söz konusu personellerin bu kapsama girebilmesi için aynı Ar-Ge veya tasarım merkezinde en az 1 yıl süreyle çalışması gerekmektedir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?