Soru;

Değişen (haftalık) yüksek lisans veya doktora programlarında ne yapılmalıdır?

Cevap;

Lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onaylı ders programı dikkate alınarak ilgili Ar‐Ge veya tasarım merkezinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da değerlendirilir. Yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yıllık, doktora yapanlar için iki yıllık sürelerin uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.Bilim Sanayi Bakanlığı portalına yüksek lisans ve doktora yapan personeller için aşağıda belirtilen bilgi girişleri yapılmadır. Bu kapsamda beyanlar haftalık olarak gerçekleştirilebilir. Değişiklikleri bu kapsamda bildirebilirsiniz. -Personelin Adı-Soyadı -Ar-Ge merkezinde göreve başlama tarihi -Eğitim Durumu (Yüksek Lİsans/Doktora) -İlgili Yıl/İlgili Ay -Aylık dışarda geçirilen toplam süre (saat)

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?