Soru;

Dışarıda geçirilen süreler için kanıt dökümanlarından beklenti nedir? Ar-Ge merkezinin ve yöneticilerin taahhütü yeterli midir?

Cevap;

Dışarıda geçen sürelere ilişkin ücretler Ar-Ge merkezi onayı alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmesi şartıyla istisna, teşvik ve indirim konusu edilebilecektir. Dışarda geçirilen süreye ilişkin ispat Ar-Ge merkezi yönetici ve işverene aittir. Belgelendirme ve bilgilendirme haftalık veya aylık olarak ispat edilebilecek şekilde kayıt altına alınmalıdır. Sadece taahhüt yeterli olmamaktadır.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?