Soru;

Dışarıda geçirilen zaman nasıl ölçülüyor, nasıl raporlanıyor?

Cevap;

5746 sayılı Kanuna ilişkin yayımlanan 2016/9091 nolu Bakanlar Kurulu Kararında hangi sürelerin kabul edileceği açıklanmıştır. Buna göre; a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları. b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar. c) Saha araştırması. ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler. d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler teşvik kapsamında kabul edilecektir. Yukarıda sayılan konu bazında dışarıda geçirilen süreler için kağıt ortamında tevsik edici belge düzenlenmeli ve Ar-Ge Merkezi yönetimince onaylanmalıdır. Tevsik edici belge her bir konu başlığı için farklılık gösterebilir. Örnek vermek gerekirse; Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışması için ( analiz ve testin yapıldığı kuruluştan hangi personelin hangi proje kapsamında ne kadar süre geçirdiğini gösteren ıslak imzalı bir yazı alınması), Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar için ( bahsi geçen Ar-Ge/tasarım merkezinden hangi personelin hangi proje kapsamında ne kadar süre geçirdiğini gösteren ıslak imzalı bir yazı alınması), Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler için ( Ar-Ge merkezi yönetimi tarafından belirlenen ve prototip ürün geliştirmede geçirilen sürelerin listelendiği dokümanın ıslak imzalı hali ) v.s.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?