Soru;

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler kapsamında analiz hizmetlerini bu merkezler üniversiteden yani akademisyenlerden alabiliyor mu?

Cevap;

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemeleri kapsar. Söz konusu analiz hizmetlerinin üniversitelerden alınmasında herhangi bir engel yoktur.

Tags: Akademisyen
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?