Soru;

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler tutarı toplam Ar-Ge harcama tutarının %50’si mi ya da her bir proje harcama tutarının %50’si mi olmalı?

Cevap;

Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar- Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin ilgili dönemde yapılan harcamalar, proje kapsamında ilgili dönemde ya da yılda gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçemez.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?