Soru;

Firmamız bünyesinde çalışan Ar-Ge peronelinin kalite kontrol veya Ar-Ge faaliyetleri dışındaki diğer çalışma sürelerini nasıl beyan edeceğiz? Bu sürelerin nasıl tespit edileceği hakkında bir yöntem uygulanılmakta mıdır?

Cevap;

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla 1/8/2016 tarihli ve 2016-9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen faaliyetlerin (laratuvar analiz, test ve deney faaliyetleri gibi) Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin destek ve teşviklerden faydalanılabilir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Tags: Personel
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?