Soru;

Firmanın Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunabilmesi için iştigal alanında sahip olması gereken laboratuvar, alet teçhizat, yazılım vb. imkanların bir sınırı var mıdır?

Cevap;

Ar-Ge Merkezi başvuruları incelenirken firmaların alt yapılarının gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmeyi planladığı projelerle uygunluğu bir değerlendirme kriteridir. Dolayısıyla firmaların mevcut ve planlanan altyapılarından bahsetmeleri faydalı olacaktır.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?