Soru;

Gelir ve SGK teşvikine konu çalışma saatlerinde herhangi bir kısıtlama var mı? Örnek minimum x saat ya da max y saat teşvike konu edilir gibi bir sınırlama var mıdır?

Cevap;

5746 Sayılı Kanunun 4 Seri Nolu Tebliğinin 3.Maddesinin 7. bendinde ” 5746 sayılı Kanun kapsamında tam zamanlı olarak çalışan personel, ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olması halinde, hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden süreler de tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınacaktır. Ancak haftada 45 saatin üzerindeki çalışma süreleri ile ek çalışma süreleri tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınmaycaktır. ” denilmektedir.

8.bendinde ise ” Kısmî zamanlı çalışma halinde, personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları  Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcaması olarak dikkate alınacak ve gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlandırılacaktır. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulamasında dikkate alınmayacaktır.” denilerek teşvike konu çalışma saatinde bir sınırlama getirilmiştir.

1 hafta boyunca Ar-Ge kapsamında çalışan sigortalı personelin haftasonu tatillerine ilişkin ücretleri de teşvike konu edilir. Ancak sigortalılara ücret dışında yapılan ödemeler, Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan prime esas kazanca dâhil edilmez. Bu ödemeler, destek kapsamına girmeyen aylık prim ve hizmet belgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?