Soru;

Gümrük vergisi istisnasında ithal edilecek eşya sadece mal ve aksam olursa mı bu istisnadan faydalanılabilecek? Hammadde ithalatı da vergiden muaf mı?

Cevap;

Kanunda ve yönetmelikte istisnaya konu eşya şu şekilde tanımlanmıştır: Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. Dolayısıyla ithal edilen eşyanın nasıl bir nitelikte olması gerektiği konusunda bir sınırlama yapılmamıştır.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?