Soru;

Halen yürüttüğümüz siparişe dayalı bir projemiz var. Sözleşme Mayıs 2016’da imzalandı. Yurt içinde Ar-Ge merkezinde yürütülüyor. Bu proje için destek unsurlarından yararlanmak için nasıl bir süreç öngörülüyor?

Cevap;

5746 sayılı Kanunun 6 Seri Nolu Tebliğinin 2/9.maddesinde ” Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri bu maddede belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabileceği” ifade edilmiştir. Diğer yandan aynı tebliğin 8/3.maddesinde ” Bu uygulama, 1/3/2016 tarihinden sonra verilen siparişler kapsamında yapılacak harcamalar dolayısıyla ortaya çıkacak Ar-Ge ve tasarım indirimleri için geçerlidir ” ifadelerine yer verilmiştir. Buradan hareketle siparişe dayalı bir projenin var olması halinde, siparişin 1 Mart 2016 tarihinden sonra alınmış olması şartıyla ve Ar-Ge merkezi belgesinin onay tarihinden sonraki faaliyetleri kapsamak kaydıyla tüm indirim, istisna ve teşviklerden yararlanılabilecektir. Bu kapsamda hesaplanan Ar-Ge /tasarım indiriminin % 50 ‘si siparişi verenin gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması halinde söz konusu merkezler tarafından kullanılabilecektir. Bunun haricinde Türkiye’de verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Ar-Ge ve tasarım indirim hakkına sahip olmayan kişilerce verilen sipariş üzerine yapılan projelerde, bu kapsamda yapılan harcamalar dolayısıyla ortaya çıkan indirim hakkının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından kullanılabilir.

Tags: Sipariş
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?