Soru;

Hali hazırda Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunuyoruz. Aynı zamanda Ar-Ge merkezi de açmayı planlıyoruz. Avantaj ve dezavantajlar nelerdir?

Cevap;

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun arasındaki temel fark kurumlar vergisi istisnasının hesaplanma yöntemidir. 4691 sayılı Kanun kapsamındaki istisna bir kazanç istisnasıdır. İstisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Bununla birlikte 5746 sayılı Kanun kapsamında, kurumlar vergisi indirimi harcamalar üzerinden hesaplanmakta; Ar-Ge ve yenilik faaliyeti ile tasarım faaliyeti kapsamında yapılan harcamaların Ar-Ge indirimi olarak kurumlar vergisi matrahından tekrar indirilmesi yöntemi ile uygulanmaktadır. Ayrıca personel teşvikleri ile ilgili farklar mevcuttur. 4691 sayılı Kanun kapsamında Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri gelir ve damga vergisinden istisnadır. 5746 sayılı Kanunda personel ücretleri gelir ve damga vergisi teşviki kanunda belirtilen oranlarda, terkin usulu ile uygulanmaktadır. Son tahlilde iki kanunun sağladığı avantaj ve indirimleri firma faaliyetleri özelinde değerlendirmek gerekir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?