Soru;

Hali hazırda teknoparkta bulunan Ar-Ge birimi, Ar-Ge Merkezine nasıl dönüştürülecek? Giriş çıkışlar teknopark puantaj sistemi üzerinden mi takip edilecek? Raporlamalar hem Teknopark hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na mı yapılacak?

Cevap;

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) içerisinde bulunan, Ar-Ge veya tasarım merkezleri başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen merkezler 5746 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlara tabi olarak kurulur, yönetilir, işletilir ve denetlenir. Bu yapılar ile birlikte başka mevzuat kapsamında desteklenen ve Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan girişimciler de Bakanlık ve Bölge yönetici şirketine karşı Yönetmelik kapsamında idari açıdan sorumludurlar. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin Teknoparklar içerisinde kurulması halinde, bu merkezlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak sadece 5746 sayılı Kanun’da yer alan destek ve teşvik hükümleri uygulanır. Söz konusu merkezler idari ve yönetimsel açıdan 4691 sayılı Kanuna tabidirler. TGB içerisinde yer alan Ar-Ge merkezinin giriş çıkış mekanizmasının firma tarafından yapılması gerekmektedir. Sadece TGB’ye yapılan bildirimler yeterli olmayacaktır.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?