Soru;

Hazır giyim sektöründe Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım “olmazsa olmaz” faaliyetlerdir. KOBİ boyutundaki firmalar bu faaliyetleri birkaç nitelikli personelle araştırmacı ve destek personeli ile yapmaktadır. 15 kişiden az olan Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri indirim ve istisnadan yararlanabilir mi? KOBİ’lerin az personelle yaptıkları Ar-Ge ve tasarım faaliyeti istisna ve indirimden yararlandırılmalıdır görüşündeyim.

Cevap;

TZE personel sayıları; Ar-Ge Merkezlerinde 15 (belirlenmiş bazı nace kodları ile faaliyet gösteren firmalar için 30) Ar-Ge veya tasarım personeli, tasarım merkezlerinde 10 tasarım personelidir. Ar-Ge ve tasarım merkezi ile ilgili TZE personel kriterleri yönetmelik ve tebliğler ile bu şekilde belirlenmiştir. Bu kriteri karşılayamayan ancak Ar-Ge veya tasarım faaliyeti olan firmalar TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu niteliği olan kuruluşlardan ya da bu kuruluşların yurtdışındaki muadili kurumlardan 5746 sayılı Kanun kapsamında proje desteği alabilirler.

Tags: TZE
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?