Soru;

Horizon gibi uluslararası projeler için de 5746 sayılı Kanunun destek ve teşviklerinden yararlanabilir miyiz?

Cevap;

5746 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği; – Türkiye’deki özel sektör tarafından kurulan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, – Ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen Ar-Ge projeleri, – Rekabet öncesi işbirliği projeleri, – Teknogirişim sermayesi desteği, – Tasarım tescil desteği, – Herhangi bir kamu kurumundan destek alınmadan özkaynaklarla geliştirilen Ar-Ge projeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin indirim, istisna, destek ve teşvikleri kapsamaktadır. Dolayısıyla Horizon projeleri de 5746 sayılı Kanun kapsamına girmektedir.

Tags: Proje
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?