Soru;

Lisansüstü eğitimini yapan 1 yılını doldurmuş Ar-Ge personeli için faydalanacağımız dışarıda geçen zaman aylık ders saati ile mi sınırlı olacak yoksa bu eylem için dışarıda geçirdiği zaman da teşvike tabi mi? Tez aşaması safhasında da faydalanabilecek mi?

Cevap;

5746 Sayılı Kanuna ilişkin yayınlanan 2016/9091 nolu Bakanlar Kurulu Kararında ” 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.” ifadelerine yer verilmiştir. Karardan anlaşılacağı üzere sadece ders saatinde geçirilen süreler teşvik kapamındadır. Öğretim Görevlisi/Üniversitenin imzaladığı ders programları tevsik edici doküman olarak kullanılmalıdır.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?