Soru;

Mali danışmanlık hizmeti, dışardan sağlanan fayda ve hizmet olarak Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilebilir mi?

Cevap;

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Dolayısıyla işletmenin Ar-Ge harcamalarıyla ilgili aldığı mali danışmanlık hizmeti de bir mesleki hizmet alımı kabul edilebilir ve bu kapsamda yapılan harcamalar Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilebilir. Ancak bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmemelidir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?