Soru;

Merhaba, Ar-Ge Merkezlerinde çalışan Ar-Ge personellerinin dışarıda geçirilen süre kapsamındaki lisansüstü eğitim (yüksek lisans, doktora) süresi desteklerinden özel öğrenci statüsündeki personel yararlanabilmekte midir? Yararlanabiliyor ise kaç yıl süreyle yararlanabilmektedir?

Cevap;

Özel öğrenci statüsünden kasıt nedir bilinmemekle birlikte Ar-Ge Merkezi’nde çalışan  Ar-Ge personellerinin lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen süreleri 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan indirim, destek ve teşvik unsurlarından yararlandırılır. Bu kapsamda destek ve teşviklerden faydalanabilmek için de; Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde en az 1 yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı, doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerinin %100’ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi kaydıyla gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?