Soru;

Meslek yüksek okul mezunu ancak işletme açık öğretim bitirmiş bir personel lisans mezunu kabul edilebilir mi?

Cevap;

5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 4.maddesinin “ç”bendi Araştırmacıyı ” Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar” olarak tanımlanmıştır. Bu açıklamadan hareketle açık öğretim fakültesi lisans mezunları da lisans mezunu statüsüne girmektedir. (Araştırmacı olarak kabul edilmesi için projedeki görevini yerine getirecek teknik bilgi ve beceriye sahip olmalı ve bunu destekleyici eğitim ve tecrübenin ispat edilebilir olması gerekmektedir.)

Tags: Personel
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?