Soru;

Mesleki örgütler Ar-Ge Merkezi kurabilir mi?

Cevap;

5746 sayılı Kanun’a istinaden Ar-Ge Merkezi belgesi yerleşik sermaye şirketlerine verilen bir belgedir. İlgili örgütler bu şekilde bir şirket yapılanmasını gerçekleştirmiş ve ilgili yapının faaliyet alanları, tam zaman eşdeğer personel sayısı, personel yapısı, fiziksel alanı mevzuatta belirtilen şartlara uyumlu ise başvuruda bulunabilirler.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?