Soru;

Mevzuat kapsamında yapılan tanımlardan yola çıkarak yazılım faaliyetlerinin çoğunlukla Ar-Ge Merkezi için tanımlanan faaliyet alanları ile örtüştüğü gözlemlenmektedir.

Cevap;

Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sayesinde firmaların kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmeleri, maliyetlerini düşürmeleri, ulusal ve uluslar arası pazar payını ve rekabet seviyelerini artırmaları beklenmektedir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?