Soru;

Öğretim üyesi teşviği nedir?

Cevap;

5746 sayılı Kanun kapsamında öğretim elemanlarının Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirilmeleri mümkün hale getirilmiştir. Öğretim elemanları üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirilebilirler. Tam zamanlı görevlendirme için herhangi bir üniversitede altı yıllık tam zamanlı olarak çalışmak gerekmekte olup, görevlendirme süresi her altı yıl sonrasında bir yıldır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilenlerin geçirdikleri süreler, TZE Ar-Ge veya tasarım personeli hesaplamasında dikkate alınır. Yarı zamanlı görev alan öğretim elemanlarının bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

Tags: Akademisyen
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?