Soru;

Proje nedir?

Cevap;

Mevzuatlarda da ortaya konan tanımı ile: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve projede gerçekleştirilen faaliyetlerin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen proje sorumlusu tarafından yürütülen çalışmalara proje denir.

Tags: Proje
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?