Soru;

Prototip üretimi amaçlı alınan makine ve ekipmanlar Ar-Ge yatırımı olarak değerlendirilip vergi matrahından düşülür mü?

Cevap;

Bir harcamanın Ar-Ge, yenilik veya tasarım gideri sayılıp, Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi ve bu giderin vergi matrahından düşülebilmesi için Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyeti kapsamında kullanılması gerekmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında yapılan harcamaların Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilmesi mümkün değildir. Ar-Ge indirimine konu makine ve taçhizatların amortisman giderleri, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlardan oluşur. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?